Magdalena Piekorz

Rok urodzenia: 1974
Wykształcenie: WRiTV im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach
Języki: angielski 
FacebookInstargamIMDb
DOROBEK ARTYSTYCZNY
tekst
NAGRODY

tekst